IMED HOSPITALES
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installeren

Afspraak maken Medisch dossier inzien

966 91 51 51

ISO Certificaten

IMED Hospitales is een organisatie die zich richt op gezondheidszorg en algemene dienstverlening.

Om haar missie, visie en waarden te realiseren, beschikt IMED Hospitales over een kwaliteits- en milieubeheersysteem op basis van respectievelijk ISO 9001- en ISO 14001-normen. Dit systeem is gericht op het behoud van de efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van onze dienstverlening en zorg, onder het mom van duurzaamheid.

Verlening van gezondheidszorg met de volgende afdelingen: Ziekenhuisopname, Laboratorium, Spoedeisende Hulp, Intensive Care, Operatiekamers, Polikliniek, Diagnostische Beeldvorming, Dialyse, Hemodynamica, Nucleaire Geneeskunde, Pathologische Anatomie, Apotheek, Bloedbank en Afdeling Geassisteerde Voortplanting (VITA)

Verlening van gezondheidszorg met de volgende afdelingen: Ziekenhuisopname, Laboratorium, Spoedeisende Hulp, Intensive Care, Operatiekamers, Polikliniek, Diagnostische Beeldvorming, Hemodynamica, Nucleaire Geneeskunde, Pathologische Anatomie, Apotheek, Bloedbank, oncologische radiotherapie en Afdeling Geassisteerde Voortplanting (VITA).

Verlening van gezondheidszorg met de afdeling oncologische radiotherapie.

Verlening van gezondheidszorg met de volgende afdelingen: Ziekenhuisopname, Laboratorium, Spoedeisende Hulp, Intensive Care, N.I.C.U (neonatale intensive care unit) P.I.C.U. (pediatrische intensive care unit) Operatiekamers, Polikliniek, Diagnostische Beeldvorming, Hemodynamica, Nucleaire Geneeskunde, Pathologische Anatomie, Apotheek, Bloedbank, oncologische radiotherapie.

Verlening van gezondheidszorg met de volgende afdelingen: Ziekenhuisopname, Laboratorium, Spoedeisende Hulp, Polikliniek en Diagnostische Beeldvorming.

Verlening van gezondheidszorg met de volgende afdelingen: Polikliniek, Revalidatie en Diagnostische beeldvorming.

ISO IMED Hospitales

Kwaliteit en milieu

IMED Hospitales legt haar eigen kwaliteits- en milieubeleid vast waarin de volgende afspraken voor verbetering zijn opgenomen:

  • Het uitvoeren van doorlopende scholingsplannen voor alle ziekenhuismedewerkers, met als doel maximale kwalificatie en vakbekwaamheid voor het uitvoeren van hun werk en de verzorging van patiënten.
  • Rekening houden met de beste op de markt beschikbare technologieën bij het bepalen van verbeteringsdoelstellingen om een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en verantwoorde dienstverlening te bereiken.
  • Voldoen aan de toepassingseisen, zowel die welke door patiënten en cliënten zijn vastgesteld, als de wettelijke eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft.
  • Vaststellen van middelen voor verbetering om de risico's en kansen van de organisatie aan te gaan en te komen tot voortdurende verbetering van de doeltreffendheid van het beheersysteem en de milieuprestaties van de organisatie.
  • Voorkomen van verontreiniging door het minimaliseren van de milieurisico's die voortvloeien uit de milieuaspecten van de organisatie, vanuit een levenscyclusperspectief, met name rekening houdend met het correcte beheer van het afval dat in de gezondheidszorg ontstaat en het duurzame gebruik van hulpbronnen.

Aanvraag verklaring niet-financiële informatie

U kunt het IMED Hospitales EINF verificatieverslag voor het jaar 2022 downloaden via deze link: EINF-controleverslag

U kunt de verklaring van niet-financiële informatie van IMED Hospitales aanvragen door onderstaand formulier in te vullen:

IMED Hospitales verklaring van niet-financiële informatie aanvragen

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.