IMED HOSPITALES
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installeren

Afspraak maken Medisch dossier inzien

966 91 51 51

ISO Certificaten

IMED HOSPITALES is een organisatie die zich richt op gezondheidszorg en algemene diensten.

Om haar missie, visie en waarden te bereiken, heeft IMED Hospitales een kwaliteits- en milieubeheersysteem dat gebaseerd is op respectievelijk ISO 9001- en ISO 14001-normen. Dit systeem is gericht op het handhaven van de efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van onze service en zorg, onder de koepel van Duurzaamheid.

Zorgverlening bestaande uit de volgende afdelingen: Intake, hospitalisatie, laboratorium, spoedeisende hulp, intensive care, operatiekamers, polikliniek, diagnostische beeldvorming, dialyse, hemodynamica, nucleaire geneeskunde, pathologische anatomie, apotheek, bloedbank, afdeling fertiliteit (VITA) en esthetische geneeskunde, obesitasbehandelingen, plastische en esthetische chirurgie (Ilahy Dermo-esthetisch instituut).

Zorgverlening bestaande uit de volgende afdelingen: Intake, hospitalisatie, laboratorium, spoedeisende hulp, intensive care, operatiekamers, polikliniek, diagnostische beeldvorming, Radiotherapie Oncologie, hemodynamica, nucleaire geneeskunde, apotheek, bloedbank, afdeling fertiliteit (VITA) en esthetische geneeskunde, obesitasbehandelingen, plastische en esthetische chirurgie (Ilahy Dermo-esthetisch instituut).

Zorgverlening bestaande uit de volgende afdelingen: Radiotherapie Oncologie

Zorgverlening bestaande uit de volgende afdelingen: Intake, hospitalisatie, laboratorium, spoedeisende hulp, intensive care, Neonatale en pediatrische intensive care, operatiekamers, polikliniek, diagnostische beeldvorming, Radiotherapie Oncologie, hemodynamica, nucleaire geneeskunde, apotheek, bloedbank, afdeling fertiliteit (VITA) en esthetische geneeskunde, obesitasbehandelingen, plastische en esthetische chirurgie (Ilahy Dermo-esthetisch instituut).

Zorgverlening bestaande uit de volgende afdelingen: Intake, hospitalisatie, spoedeisende hulp, operatiekamers, polikliniek, diagnostische beeldvorming, esthetische geneeskunde, obesitasbehandelingen, plastische en esthetische chirurgie (Ilahy Dermo-esthetisch instituut).

Zorgverlening bestaande uit de volgende afdelingen: Polikliniek, Neuro-revalidatie en diagnostische beeldvorming.

Zorgverlening bestaande uit de volgende afdelingen: Polikliniek, spoedeisende hulpe en diagnostische beeldvorming.

Zorgverlening bestaande uit de volgende afdelingen: Polikliniek, spoedeisende hulpe en diagnostische beeldvorming, esthetische geneeskunde, obesitasbehandelingen, plastische en esthetische chirurgie (Ilahy Dermo-esthetisch instituut).

Zorgverlening bestaande uit de volgende afdelingen: Intake, hospitalisatie, spoedeisende hulp, operatiekamers, diagnostische beeldvorming en bloedbank.

Zorgverlening bestaande uit de volgende afdelingen: polikliniek en esthetische geneeskunde, obesitasbehandelingen, plastische en esthetische chirurgie (Ilahy Dermo-esthetisch instituut).

Zorgverlening bestaande uit de volgende afdelingen: Intake, hospitalisatie, spoedeisende hulp, operatiekamers, polikliniek, diagnostische beeldvorming.

ISO IMED Hospitales

Kwaliteit en milieu

IMED Hospitales heeft haar eigen kwaliteits- en milieubeleid opgesteld dat de volgende afspraken voor verbetering bevat:

  • Voortdurende opleidingsplannen uitvoeren voor alle ziekenhuismedewerkers, met als doel maximale kwalificatie en vaardigheden te garanderen voor de uitvoering van hun werk en de zorg voor patiënten.
  • Rekening houden met de beste technologieën die op de markt beschikbaar zijn bij het definiëren van de doelstellingen voor verbetering om een efficiënte en betrouwbare dienstverlening van de hoogste kwaliteit te bereiken.
  • Voldoen aan de toepassingseisen, zowel de eisen die zijn opgesteld door patiënten en cliënten, als wettelijke eisen en andere eisen waaraan de organisatie voldoet.
  • Vaststellen van verbeteringsinstrumenten om de risico's en kansen van de organisatie aan te pakken en continue verbetering van de effectiviteit van het managementsysteem en de milieuprestaties van de organisatie te bereiken.
  • Voorkomen van verontreiniging door het minimaliseren van milieurisico's die voortvloeien uit de milieuaspecten van de organisatie, vanuit een levenscyclusperspectief, met bijzondere aandacht voor het juiste beheer van het gegenereerde afval uit de gezondheidszorg en het duurzame gebruik van hulpbronnen.

Aanvraag verklaring niet-financiële informatie

U kunt het IMED Hospitales EINF verificatieverslag voor het jaar 2022 downloaden via deze link: EINF-controleverslag

U kunt de verklaring van niet-financiële informatie van IMED Hospitales aanvragen door onderstaand formulier in te vullen:

IMED Hospitales verklaring van niet-financiële informatie aanvragen

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.