IMED HOSPITALES
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installeren

Afspraak maken Medisch dossier inzien

966 91 51 51

ICARDIO - Cardiologie-Afdeling

Unidad Cardiología IMED Hospitales

Cardiologie-Afdeling

De cardiologie-afdeling ICARDIO is ontwikkeld om de beste zorg te bieden aan zowel de mensen die in het ziekenhuis opgenomen liggen als mensen die alleen de polikliniek bezoeken. Speciaal hiervoor bestaat er een multidisciplinair team van erkende en prestigieuze medici en beschikt men over geavanceerde diagnostische en therapeutische technieken.

Diesten

Cardiología Clínica

Deze is ruim en overzichtelijk ingericht zodat de patiënt direct en constant geobserveerd wordt. De hartbewaking wordt geleid door een gespecialiseerd medisch team met ruime ervaring in de zorg.

Verpleegafdeling

De comfortabele en ruime een- of tweepersoonskamers met balkon zijn voorzien van compleet uitgeruste badkamer, extra bedbank, flatscreen televisie, airconditioning, multifunctionele centrale die in directe verbinding staat met de verpleging. De bedden bieden alle comfort doordat deze aangepast kunnen worden aan patiënten met bepaalde cardiologische aandoeningen. De kamers zijn zo ingericht dat men in urgente gevallen de patiënt snel kan bereiken.

Polikliniek

Op de polikliniek zijn de goed uitgeruste spreekkamers voorzien van alle benodigdheden zodat de arts zonder de ruimte te verlaten de benodigde onderzoeken kan doen om een volledig medisch verslag te kunnen leggen. Bovendien zijn er complementaire onderzoeken mogelijk voor het bereiken van een precieze en persoonsgerichte diagnostiek.

Klinische cardiologie is in handen van zeer ervaren medici die de nieuwste technieken en procedures uitvoeren. Ons doel is om optimale zorg te waarborgen, daarom wordt er altijd in samenspraak met cardiologen en intensivisten gewerkt. Dit niet alleen tijdens de chirurgische procedures maar ook voor en ná de operatie.

Holter-ECG

Bij dit onderzoek wordt uw hartritme gedurende 24 uur of langer geobserveerd en geregistreerd. Zo wordt er duidelijkheid verkregen over hartritmestoornissen of vaataandoeningen die zich over het algemeen voordoen in alledaagse situaties en moeilijk te diagnosticeren zijn door enkel een ‘gewoon’ ECG. Het Holter-ECG wordt geregistreerd via een mobiel apparaatje, terwijl u thuis of op uw werk fysiek actief blijft.

Gedurende 24 uur wordt met deze proef de bloeddruk met regelmaat geregistreerd terwijl men gewoon doorgaat met de dagelijkse activiteiten. Dit onderzoek wordt gebruikt om te bepalen of men twijfelt over een te hoge bloeddruk, om hypertensie door een doktersbezoek uit te sluiten (dus als de bloeddruk wordt gemeten door een arts of een andere medicus (ook wel genoemd ‘de witte jassen hypertensie’), om een passende behandeling te vinden en om op moeilijke momenten de hypertensie vast te stellen (bijvoorbeeld ’s nachts) als er indirecte gegevens bestaan dat de bloeddruk te hoog is, en er bij metingen normaal gezien geen afwijkingen te constateren zijn.

Inspanningstest op band

Dit onderzoek wordt hoofdzakelijk uitgevoerd teneinde een diagnose en prognose te kunnen stellen van ischemische cardiopathie. Uit dit onderzoek kan de arts afleiden of de pijn op de borst al dan niet te relateren is aan afwijkingen aan de kransslagvaten. Het kan ook worden gebruikt bij mensen met een hartklepaandoening, om te kunnen bepalen of en wanneer de patiënt geopereerd moet worden en er wordt gekeken welke soort pacemaker het meest geschikt is voor mensen met hartritmeafwijkingen.

Echografie van het hart

Dit is in de cardiologie tegenwoordig een basisonderzoek. Het geeft niet alleen informatie over de afmeting en het functioneren van de hartholtes, maar ook over de hartkleppen, aangeboren hartafwijkingen, tumoren, bloedstolsels, verminderde hartwerking, de staat van een klepprothese en ook functionele afwijkingen van het hart.

3D Echocardiografie

Deze allernieuwste techniek geeft een 3D-beeld van de hartstructuren. Het resultaat van dit onderzoek is door deze techniek nog betrouwbaarder dan bij conventionele onderzoeken.

Stress-echo met Dipyridamol/Dobutamine

Dit onderzoek bestaat uit het toedienen van een intraveneuze vloeistof die ervoor zorgt dat de hartspier op verschillende wijzen de zuurstofbehoefte verhoogd. Als dit gebeurt bij patiënten met vernauwde bloedvaten ziet men de afwijkingen in de electrocardiogram en in het bijzonder tijdens de echo als de verschillende hartwanden samentrekken. Dit onderzoek wordt toegepast op patiënten die moeite hebben bij fysieke inspanning, wanneer er afwijkingen zichtbaar zijn in de electrocardiogram die niet goed geobserveerd kunnen worden of alleen om de uitslag van de conventionele inspanningstest te ondersteunen.

Inspanningsecho

Dit type echo wordt net vóór en meteen ná de inspanning gedaan. Op deze wijze kan men plaatselijke afwijkingen constateren tijdens de contractie van het hart. Dit onderzoek wordt vaak gebruikt ter ondersteuning bij de conventionele inspanningstest.

Echo met contrast

Door toediening van contrastvloeistof wordt informatie verzameld over de hartspier- en klepfuncite en worden de contouren van het hart duidelijker zichtbaar door middel van geluidsgolven. Ook wordt het gebruikt bij patiënten met aderverkalking en andere hartziekten.

Slokdarmecho (TEE)

Dit onderzoek is nodig als er een duidelijk beeld gevormd moet worden van de hartstructuren of de bloedstroom, die niet zichtbaar is bij een conventioneel transthoracaal onderzoek.

Via de slokdarm, die zich direct achter het hart bevindt, kunnen door de hogere resolutie, dieper liggende structuren van het hart in beeld worden gebracht, die niet zichtbaar zijn via een uitwendige echo. Bij dit onderzoek wordt met lokale verdoving een slangetje in de slokdarm ingebracht middels een techniek gelijk aan de gastroscopie.

UCI

Bij dit onderzoek wordt, onder lokale verdoving, een katheter via het bloedvat ingebracht tot aan het hart met als doel verschillende hartziekten te kunnen onderzoeken.

  • Kransslagaderdiagnostiek: de katheter wordt in de slagader gebracht waar bij een contrastvloeistof wordt ingespoten om de structuur te registreren via een röntgenapparaat. Het is het meest betrouwbare onderzoek voor het vaststellen van aderverkalkingen en andere vaatziekten.
  • Hemodynamische onderzoeken: in dit geval wordt de katheter in de hartholtes gebracht om de bloeddruk binnenin het hart te meten en bepaalde aandoeningen te kunnen diagnosticeren.
  • Dotter of stentbehandeling: deze techniek gebruikt men na het vaststellen van een kransslagaderdiagnose en bestaat uit het inbrengen van een klein ballonetje in de kransslagader die opgeblazen wordt op de plek van de vernauwing om zo de bloeddoorstroming weer te herstellen. Tegenwoordig combineert men de dotterbehandeling vaak met het plaatsen van een stent. Deze stent bestaat uit een metalen gaasje dat geplaatst wordt op de plek van de vernauwing en voorkomt het terugveren van de vaatwand. Met dit type stent zijn vernauwde bloedvaten en vorming van nieuwe obstructies noemenswaardig verminderd.

MRI van het hart

Deze nieuwste techniek wordt gebruikt voor de diagnose van bepaalde hartziekten en wordt tegenwoordig ook toegepast bij pericardiale aandoeningen, detecteren van hart-aneurysma of hartspierziekten, etc.

CT-Scan van het hart

Bij dit onderzoek kan men niet alleen de hartstructuren visualiseren, maar worden we ook in staat gesteld de kransslagaderen te zien zonder het toepassen van een invasieve katheterisatie.

Afdeling Hartritmestoornissen van het Ziekenhuis IMED Levante beschikt over het navigatiesysteem EnSiteNavX van St. Jude Medical. Met dit systeem worden procedures uitgevoerd voor de diagnostiek en de behandeling van complexe hartritmestoornissen. Bij voorbeeld bij boezemfibrillatie, ventriculaire hartkloppingen, etc. Dit is een aanvulling voor het al uitgebreide aanbod dat het Ziekenhuis biedt op het gebied van behandeling bij alle soorten hartritmestoornissen.

Het elektrofysiologieteam van Ziekenhuis IMED Levante werkt al meer dan vijf jaar met dit navigatiesyteem in het Universitaire Ziekenhuis in Alicante. Met deze ervaring binnenshuis kunnen we patiënten met de meest complexe hartritmestoornissen behandelen. Het succespercentage van deze techniek neemt toe, bovendien is de duur van deze procedure aanzienlijk korter en wordt zowel de patiënt als het medisch personeel, minder lang blootgesteld aan röntgenstralen.

Dr. Juan Gabriel Martinez De cardioloog en elektrofysioloog Dokter Juan Gabriel Martínez Martínez is veranwoordelijk voor deze afdeling hartritmestoornissen binnen Ziekenhuis IMED Levante. Zijn team heeft door de reeds meer dan 700 gerealiseerde ablaties (waaronder re entry tachycardie, typische en a-typische atriale flutter, atriale tachycardie, ventriculaire tachycardie en atriumfibrilleren) 2.000 geimplanteerde pacemakers en 1.000 defibrillatoren en de ruim 200 resynchronisatiebehandelingen een brede ervaring opgebouwd.

Door het zeer ervaren cardiologieteam en de nieuwste technologieën plaatst Ziekenhuis IMED Levante zich op nationaal en internationaal vlak op het hoogste niveau.

Het Ziekenhuis IMED Levante beschikt over een uniek samenwerkingsconcept met Philips Medical Systems (Clinical Cooperation Centre) zodat we altijd over de meest innovatieve apparatuur en nieuwste behandeltechniek op het gebied van hartaandoeningen beschikken.

Pacemakerimplantatie

Dit bestaat uit het onderhuids plaatsen van een kleine elektronische generator die verbonden is aan een of meerdere draden die aangebracht zijn in het hart. Een pacemaker provoceert een elektrische prikkel die nodig is als het hart niet spontaan samentrekt. Vandaag de dag bestaan er apparaatjes die nog veel meer functies hebben, bijvoorbeeld het voorkomen en behandelen van bepaalde ritmestoornissen of als behandeling van onvoldoende hartfunctioneren via resynchronisatie.

ICD Implantatie

Dit is een apparaatje dat lijkt op een pacemaker en is in staat bij detectie van een ernstige hartritmestoornis een reeks snelle pulsen af te geven, of één of meerdere elektrische shocks waardoor het hartritme weer zal herstellen. Bij veel patiënten is plotse dood te voorkomen met behulp van een ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) en is door de ICD het aantal patienten dat plotseling overlijdt door hartfalen sterk afgenomen.

Op de hartpoli van het ziekenhuis wordt periodiek alle nazorg geboden na het plaatsen van een pacemaker of ICD.

Aanvullende onderzoeken

  • Elektrofysiologische onderzoeken: de katheter gebruikt men in dit geval voor zowel het registeren en volgen van de elektrische hartimpulsen, als voor het elektrisch stimuleren van diverse punten in het hart.
  • Radiofrequentie-ablatie (RF-ablatie): met deze ingreep maakt men een einde aan bepaalde ritmestoornissen door verhitting met radiofrequente energie. Bij de ablatie worden met opzet kleine littekens in de binnenwand van het hart gemaakt. De littekens blokkeren de ritmestoornis.

Het medische team op deze afdeling van IMED Hospitales bestaat uit een uitgebreid multidisciplinair team van hartchirurgen, perfusionisten, anesthesisten, operatie assistentes en assisterend personeel onder leiding van de hartchirurg Dr. Daniel Luna.

Dit team bestudeert en interfereert door middel van een rechtstreekse samenwerking met cardiologen en intensivisten om de operatie en het behandelproces erna tot een gegarandeerd goed resultaat te brengen.

Unidad de Arritmias

Sommige hartziekten zijn erfelijk bepaald. Deze afdeling onderzoekt en stelt diagnoses ten aanzien van hartaandoeningen bij de patiënt. Hierbij wordt gekeken of aandoeningen als cardiomyopathie, hartritmestoornissen, onverklaarbaar plotseling overlijden op vroege leeftijd bij de familie erfelijk bepaald zijn. Bij dit specialisme worden diverse onderzoeken gedaan, vaak ook in combinatie met een DNA onderzoek om uit te sluiten of de hartaandoening erfelijk is en of de gediagnosticeerde patiënt drager is van deze aandoening.

Artsen

IMED Elche team biedt complete cardiologische zorg van de hoogste klasse.

Clinic Cardiologie

Ignacio Echeverra Lucotti

Dr. Ignacio Echeverría Lucotti

Afdelingshoofd

IMED Elche, IMED Torrevieja

Clinische Cardiologie

Alberto Cordero Fort

Dr. Alberto Cordero Fort

IMED Elche

Clinische Cardiologie

Antonio Garca Honrubia

Dr. Antonio García Honrubia

IMED Elche

Clinische Cardiologie

David Sirera Hernndez

Dr. David Sirera Hernández

IMED Elche

Clinische Cardiologie

Jose Mndez Gallego

Dr. Jose Méndez Gallego

IMED Elche

Clinische Cardiologie

Miguel Ahumada Vidal

Dr. Miguel Ahumada Vidal

IMED Elche

Clinische Cardiologie

Miguel ngel Lpez Aranda

Dr. Miguel Ángel López Aranda

IMED Levante, IMED Elche, IMED Alcoy

Clinische Cardiologie

Ral Centurin

Dr. Raúl Centurión

IMED Elche

Clinische Cardiologie

Sandra Santos Martnez

Dr. Sandra Santos Martínez

IMED Elche

Clinische Cardiologie

Hemodynamiek

Vicente Mainar Tello

Dr. Vicente Mainar Tello

IMED Levante, IMED Elche

Hemodynamiek

Electrofysiologie (Aritmie)

Alicia Ibaez

Dr. Alicia Ibañez

IMED Elche

Elektrofysiologie (Afdeling Hartritmestoornissen)

Ignacio Gil Ortega

Dr. Ignacio Gil Ortega

IMED Elche

Elektrofysiologie (Afdeling Hartritmestoornissen)

Jose Luis Ibaez Criado

Dr. Jose Luis Ibañez Criado

IMED Elche

Elektrofysiologie (Afdeling Hartritmestoornissen)

Hartchirurgie