IMED PACIENTES 2.0
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installeren

Afspraak maken Medisch dossier inzien

966 91 51 51

IMED Valencia, het eerste spaanse ziekenhuis waar een pioniere operatie van geslachtsverandering plaatsvindt

Persberichten | 22 de November de 2018
  • Het team van Clinica Noval verrichtte onlangs in het ziekenhuis IMED Valencia een complete operatie van geslachtsverandering van vrouw naar man in één enkele ingreep. In dezelfde operatie werd de falloplastiek, het verwijderen van vrouwelijke inwendige geslachtsorganen, de mastectomie en de vermanmelijking van het gelaat verricht.

Ziekenhuis IMED Valencia is het eerste spaanse ziekenhuis waar een geslachtsverandering heeft plaatsgevonden waarin het volledige proces in slechts 1 enkele operatie werd uitgevoerd. De operatie, uitgevoerd door Dr. César Novar (Clínica Noval Plastic Surgery Institute) wordt beschouwd als mijlpaal omdat in één enkele ingreep de falloplastiek, het verwijderen van vrouwelijke interne geslacthsorganen, mastectomie en vermannelijking van het gelaat werd uitgevoerd. Gedurende de 17 uur durende operatie namen, onder leiding van Dr. Noval als plastisch chirurg een team gynaecologen en urologen deel met voorgaande ondersteuning van endocrinologen en psychologen.

Om de doelstelling te bereiken werd de ingreep verdeeld in 3 gedeeltes. Het eerste, waarbij de penis werd gecreëerd, m.b.v. huid, slagaders, aders en zenuwen uit de arm van de patiënt. In het tweede gedeelte werden de baarmoeder en eierstokken verwijderd en de externe geslachtsorganen gecreëerd. En in de eindfase werd de nieuwe penis verplaatst naar de zone en de slagaders, aders en zenuwen verbonden d.m.v. microchirurgie. Tegelijkertijd vond gedurende het verwijderen van baarmoeder, eierstokken en vagina, de vermannelijking van het gelaat plaats.

Ook werd, om de penis te creëren, een huidlap methode toegepast waarmee een urinebuis werd gemaakt waardoor de patiënt staand kan urineren en tevens een penisform werd gecreëerd. Bovendien werd huid, verkregen uit het bovenbeen, gebruikt om de gebruikte huid uit de arm te vervangen. Daaraan werd de chirurgie aan gelaat en borsten toegevoegd om het proces te voltooien. “De uitdaging is niet alleen om een penis te creëeren, maar om deze tevens gevoel te geven en functioneel te maken voor urineren en geslachtsgemeenschap” benadrukt Dr. Novar.

De specialist gaf aan “dit is waarschijnlijk de moeilijkste ingreep die ik ooit heb uitgevoerd” In die zin benadrukt hij dat de microchirurgie een moeilijke tak is van de plastische chirurgie omdat wanneer deze wordt toegepast om een funtioneel resultaat te verkrijgen de ingewikkeldheid toeneemt.

Op dit moment, een aantal weken na de operatie, bevindt de patiënt zich perfect, urineert normaal in staande houding, heeft geen relevante complicaties ondergaan en heeft zonder problemen geslachtsgemeenschap.

Het betreft een operatie met risico op complicatie van 65%. De meeste complicaties vinden plaats vlak na de operatie en zijn vaak gerelateerd aan het verschijnen van urinaire fistels in de nieuw gecreëerde urinebuis. Bovendien is in 40 % van de gevallen een controle-ingreep noodzakelijk binnen 24 uur. In dit geval is, ondanks de complexiteit van het geval geen heringreep nodig geweest waardoor het wordt beschouwd als succes.

Om als patiënt in staat te zijn voor een operatie van dit karakter dient de patiënt in een goede fysieke en psychologische staat te verkeren, en bovendien te tellen met familiaire ondersteuning. In ons geval geval verzekert dr. Novar dat de familie een spectaculaire ondersteuning gaf.

Bovendien benadrukt Dr. Noval de belangrijke rol die de psycholoog speelt in dit type ingrepen en geeft hij toe dat zonder ondersteuning van familie en sociale omgeving een dergelijke operatie niet mogelijk is. “Het moeilijkste in dat geval is om de patiënt mede te delen dat je hem niet opereert. Dit omdat de patiënt het nodig heeft en het essentieel is voor de persoonlijke ontwikkeling”.

Dit soort operaties scheppen een speciale band met de patiënt. Het zijn momenten die je raken. De patiënten wachten jarenlang op de ingreep met voorgaande hormoonbehandelingen. Ze gaan door zeer moeilijke momenten, op sociaal en familiair gebied en bewijzen een benijdenswaardige wilskracht” beëindigt Dr. Noval

Ziekenhuis IMED Valencia definieert zich door een flexibel management dat in staat is om een eigen team te combineren met het afstaan van haar faciliteiten aan externe artsen met ondersteuning, daar waar nodig, van diensten van het ziekenhuis.

  • Rueda Prensa 2
  • Foto quirófano
  • Medios
  • Rueda de Prensa